Značení a normy

Grafický znak Význam/jak číst
Výrobce

Výrobce

Zplnomocněný zástupce

Zplnomocněný zástupce

Dovozce

Dovozce

Značka CE

Značka CE

Zdravotnický prostředek

Zdravotnický prostředek

Osobní ochranný prostředek

Osobní ochranný prostředek

Datum výroby

Datum výroby

Země výroby

Země výroby

Datum expirace

Datum expirace

Kód šarže

Kód šarže

Katalogové číslo

Katalogové číslo

číslo modelu

Číslo modelu

 
kód UDI

Jedinečný identifikátor prostředku (kód UDI)

 
STERILE EO

Sterilizovaný ethylenoxidem

 
STERILE R

Sterilizovaný radiačně

 
Jednotlivý sterilní bariérový systém s ochranným obalem uvnitř

Jednotlivý sterilní bariérový systém s ochranným obalem uvnitř

Jednotlivý sterilní bariérový systém

Jednotlivý sterilní bariérový systém

 
Nesterilizovat podruhé

Nesterilizovat podruhé

 
Nesterilní

Nesterilní

 
Nepoužívat podruhé

Nepoužívat podruhé

 
v případě poškození obalu není zaručena kvalita výrobku

V případě poškození obalu není zaručena kvalita výrobku

 
Chraňte před slunečním světlem

Chraňte před slunečním světlem

 
Chraňte před vlhkem

Chraňte před vlhkem

 
Chraňte před účinky ozonu

Chraňte před účinky ozonu

 
Teplotní limit

Teplotní limit

 
Latexové rukavice

Latexové rukavice

Nitrilové rukavice

Nitrilové rukavice

Neoprenové rukavice

Neoprenové rukavice

 
Vinylové rukavice

Vinylové rukavice

 
Nepudrované rukavice

Nepudrované rukavice

 
Pudrované rukavice

Pudrované rukavice

 
Rukavice s nelatexovou vnitřní vrstvou

Rukavice s nelatexovou vnitřní vrstvou

 
Třívrstvá rouška

Třívrstvá rouška

 
Vhodné pro styk s potravinami

Vhodné pro styk s potravinami

 
EN ISO 374-1 (typ A)

Vyvinuto pro ochranu proti chemikáliím podle EN ISO 374-1 (typ A)

 
EN ISO 374-1 (typ B)

Vyvinuto pro ochranu proti chemikáliím podle EN ISO 374-1 (typ B)

 
EN ISO 374-1 (typ C)

Vyvinuto pro ochranu proti chemikáliím podle EN ISO 374-1 (typ C)

 
EN ISO 374-5

Vyvinuto pro ochranu proti mikroorganismům podle EN ISO 374-5

 
Seznamte se s IFU

Seznamte se s IFU

 
EN 388

Rukavice chránící proti mechanickému nebezpečí

 
Značka UA

Značka UA

Recyklovatelný obal

Recyklovatelný obal

 
S obalem lze nakládat jako s komunálním odpadem

S obalem lze nakládat jako s komunálním odpadem

 
Pozor - nepoužívejte ostré nástroje

Pozor - nepoužívejte ostré nástroje

 
Směr nákladu

Směr nákladu

 
Pozor - citlivý výrobek

Pozor - citlivý výrobek